Komité - Indsamling til Emmanuels kandidatgrad

2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Nina Sejersen, Janne Funder Jensen og Christian Warberg Sejersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 7. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook og Instagram), samt ved SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 5252QJ).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansieringen af Emmanuels kandidatgrad.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05509