Komité - Indsamling til Elizabeth til behandling for leukæmi ved Rigshospitalet

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Tommy Carstensen, Helen Maria Webb-Thomasen og Jacob Andreas Thomasen

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (GoFundMe og Samlind.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 50253831)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Elizabeth fra Peru med leukæmis regninger ved Rigshospitalet inden familiesammenføring er godkendt.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til betale regninger helt eller delvist ved Rigshospitalet.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til Kræftens Bekæmpelse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04630