Komité - Indsamling til Aage Christensen

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lisa Trine Jørgensen, Bende Annette Jensen og Mikkel Dørr Jensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 22. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier samt aviser.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 5393 konto 0574923).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til at få Aage Christensens hospitals regninger og hjemrejse fra Kenya betalt.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til dele af de hospital regninger og hjem rejse der kan opnås.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04810