Komité - Indsamling af fondskapital til Naturfond Mossø

14-01-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lars Brunsø, Anne Mette Lykke Hansen, Bendt Nielsen og Lone Gerup Adamsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. januar 2022 til den 14. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, kontakt til virksomheder og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6191 Konto 0018269112)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fondskapital til Naturfond Mossø
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Naturfond Mossøs vedtægtsbestemte §2 formål:
”2.1 Fondens primære formål er at støtte og opkøbe samt pleje udvalgte arealer. Ved pleje forstås drift med henblik på at underbygge fredningsbestemmelser, sikre øget biodiversitet eller beskytte arter. Fondens sekundære formål er at sikre offentlighedens adgang til disse arealer under hensyntagen til beskyttelsen og formidle dertil hørende natur- og kulturhistorie for et bredt publikum.
2.2 Fondens formål kan opnås ved at indgå samarbejde med andre parter – borgerforeninger, interessegrupper, lodsejere og private ildsjæle.
2.3 Fondens bestyrelse afgør hvilke områder, der skal komme i betragtning, idet den primære opgave dog vil være at søge at erhverve naturområder eller områder til skabelse af natur i området omkring Mossø, jf. 2.1.
2.4 Skanderborg Kommune er påtaleberettiget vedrørende ændring af formål.”
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opkøb af mere areal. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juli 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04038