Komité - Hjælp Annette

11-12-2023

Kontaktoplysninger

Anne-Marie Christensen, Kasper Andersen og Finn Andersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 12. december 2022 til den 11. december 2023.

 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Linkedin).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 5029BP) og kontooverførsel (reg.nr.: 5475 kontonr.: 1500753).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kræftbehandling for Annette Sofie Andersen, herunder transportudgifter til og fra behandlingssteder, medicin, kosttilskud, behandling i udlandet med mere.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til fordel for Anettes begravelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05622