Komité - Gitte

19-10-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Frederik Poulsen, Katrine Sommer Larsen og Thomas Lundgren Larsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. oktober 2022 til den 19. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 31509935)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Gittes kræftoperation i udlandet.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes eller at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til kræftforskning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05480.