Komité - Gender affirming surgery, Top operation

01-08-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Josephine Cilia Senyondwa, Annah Ritah Senyondwa og Camilla Plener.

Indsamlingsperiode

Fra den 29. januar 2023 til den 1. august 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (GoFundMe) og sociale medier (Instagram og Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5501 kontonr.: 9031169728).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til topoperation ved en privat klinik i Malmø, Sverige. I forbindelse hermed skal midlerne endvidere anvendes til transportudgifter, samt ressourcer til brug og hjælp i den efterfølgende helingsproces.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06010