Komité - Forskningsprojekt: Tuberkulose hos gravide i Guinea-Bissau

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Christian Munch Svendsen, Asger Smidt-Jensen og Nicoline Marie Svendsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.booomerang.dk, www.bandim.org), sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7831 konto 1439232).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for laboratorieudstyr samt stipendium til forsker til forskningsprojektet: ”Tuberkuloseinfektions effekt på maternelt og perinatalt udfald i Guinea-Bissau”.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes eller hvis der er et overskydende beløb, skal midlerne gå via AUH til Bandim Health Project's arbejde i Guinea-Bissau.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05166