Komité - For Isabella

19-09-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Johnny Pedersen, Charlotte Pedersen og Lilian Daniels Danels.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. september 2022 til den 19. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook, Instagram m.m.), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 23986011) og kontooverførsel (Reg. 9070 konto 1620812672).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af Isabella og de udgifter der er forbundet hermed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05352