Komite - Emma's Everest

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Emma Østergaard, Tina Østergaard og Rene Østergaard.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (emmaeverest.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Instagram, Facebook, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9682 konto 0001253395).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Emma´s Everest ifb. Med finansieringen af Emma’s bestigning af Mount Everest i foråret 2023. De indsamlede midler går ubeskåret til betaling af ekspeditionen fra start marts til slut juni, hvilket indebærer Base Camp setup i Nepal via Seven Summit Treks, betaling til guide- og samarbejdspartner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05259.