Komité - Donationsbaseret indsamling til "Ace - En CS:GO Podcast"

10-10-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mathias Væver, Nicolaj Støy Laursen og Chris Kleis Rasmussen.

Indsamlingsperiode

11. oktober 2022 til den 10. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved online indsamlingsplatform (10er.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.0400, konto 4029581164).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ace - En CS:GO Podcast. Midlerne skal anvendes til at dække udgifter i forbindelse med podcasten, herunder udgifter til transport, lydudstyr, udgivelsestjenester og Adobe lydprogram.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05382