Komité - Christian Connie Music

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Christian Andreas Connie, Jeppe Høi Justesen og Teis Lindeskov Søgaard.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. november 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.christianconnie.com), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 93844588 og 21753356) og kontooverførsel (reg.nr.: 3098 kontonr.: 3107753249).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at samle penge ind til indspilning og produktion af et digitalt fonogram med fem sange.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at gennemføre en nedskaleret indspilning og produktion af musik.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Christian Connie Music og virksomhedens almene drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05591.