Komité - Caroline Blossfeld

07-07-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Caroline Blossfeld, Nanna Svendsen og Sara Luna Aasberg Stadler.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofundme.com) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 26117759) og kontooverførsel (Reg. 4314 konto 3172164099).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for alternative behandlinger såsom kraniosakral behandlinger, healing, samt yoga og fysioterapi til Caroline Blossfeld som er invalideret af kroniske smerter på 7 år og som er sengeliggende konstant.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05078