Komité - Bus Transport af flygtninge fra Ukraine

05-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Rene Tusse Grant, Christian Eilstrup, Ditte Tusse Grandt og Henning Müller.

Indsamlingsperiode

Fra den 14. marts 2022 til den 5. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og Snapchat) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 0462EV og 60711979) og kontooverførsel (Reg. 7780 konto 1588490).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til transport af Ukrainske flygtninge fra Polen til Danmark, samt støtte til dem her i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04738