Komité - Bornholm hjælper ukrainske flygtninge

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Ralf Marcoux Skovgaard, Olena Løsholt og Signe Freya Vincentz Kragh Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5340 konto 0000242732).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for mange bornholmske familier stiller bolig til rådighed for ukrainske flygtninge og har dermed en ekstra økonomisk byrde, som vi vil kompensere dem for. Herudover skal midlerne bruges til dagligdags fornødenheder til flygtningene og hvad der måtte komme af andre former for udgifter i forbindelse med deres ophold på Bornholm.

Indsamlingsområde

Bornholm.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22-700-04648.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04648