Komite - Bedstes Børnehjælp

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lene Storm, Karin Lis Sørensen og Britta Lorentzen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (bedstesbornehjalp.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 500556) og kontooverførsel (Reg.7176 konto 0001328732).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til udsatte kvinder og børn i Indien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05051