Komité - BecauseWeCare

19-04-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Michael Rune Hansen, Peter Rasmussen og Liam Boddum Andersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2022 til den 19. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 8289UF) og kontooverførsel (Reg. 5941 konto 6293767058).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til de mennesker/områder der er i nød, ved at indsamle så mange midler at vi kan tranportere mad, tøj og andet som de mangler ned til grænserne. Derudover vil vi gerne købe det de akut står og mangler som vi måske ikke får doneret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04846