Komité – Bagerstop

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Martin Weibel, Bente Viola Weibel og Niels Weibel.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (www.bagerstop.10er.app/) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3642 konto 6345637141).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udvikle podcasten samt til at forsøde mit samt min families liv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05173