Komité - Avanceret hjernerystelses-behandling i Utah, USA

22-09-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Janet Lomholt, Marie-Louise Reade Lomholt og Henrik Møller-Nielsen Lomholt.

Indsamlingsperiode

Fra den 23. september 2022 til den 22. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5772 konto 4375 337474).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for avanceret behandling for senfølger af langvarig hjernerystelse.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til delvis dækning af avanceret behandling for senfølger af langvarig hjernerystelse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til donationer til lignende behandling for andre ramte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05358