Komité - Anza Usalama

10-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Freja Detterberg, Sarah Fabricius Bjørn, Henrik Detterberg og Lene Detterberg.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. marts 2022 til den 10. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.usalama.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 658992) og kontooverførsel (Reg. 5326 konto 257379).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolegang og fødevare til udsatte og sårbare familier i Tanzania i projektet Anza Usalama.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Børnehjemmet Usalama.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04732.