Komité - Aktiv Info

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Indsamlingen forestås af komitéen: ”Aktiv Info”. Komitéen består af Michael Hofmann, Anne Esther Boukris og Thomas Simonsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.aktivinfo.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 3117ZH).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til betaling af bødeforlæg fra Politiet vedrørende manglende indsamlingstilladelse i forbindelse med tidligere indsamling, samt til betaling af registreret revisor til revision af regnskab for forrige indsamling.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler allokeres til organisationer, der arbejder for AktivInfo’s overordnede mål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05849