Komité - #ActualNews 2

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Denis Revin, Emilie Bavngaard Brasch og Daria Rivin.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. august 2021 til den 26. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.actualnews.dk), online indsamlingsplatform (https://10er.app/).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1025891).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udbrede kendskabet til nyhedsbrevet #ActualNews, så endnu flere begynder at læse det.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05069