Køge Bugt Stenrev

02-10-2023

Kontaktoplysninger

Mølleskovvej 3, 2670 Greve - CVR 41453656.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. oktober 2022 til den 2. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (koegebugtstenrev.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 443070).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter til etablering af stenrev, indsamling af sten, indkøb af sten, udlægning af sten, mødeomkostninger, formidling om stenrev, driftsomkostninger til foreningen, udgifter til hjemmesiden, indkøb af uniform/tøj med logo til formidlere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05270