KØBENHAVNS BIBELTRÆNINGS CENTER

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Hedemarksvej 15, 2620 Albertslund - CVR 13375097

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kbc.dk) og sociale medier (Facebook og YouTube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 777461) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 9720669).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for den løbende drift af Københavns Bibeltrænings Center.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06205