Klub Ukraina

15-03-2023

Kontaktoplysninger

Frugthaven 44, 7120 Vejle Øst - CVR 33924240

Indsamlingsperiode

Fra den 16. marts 2022 til den 15. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 576408) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13395063).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe Ukrainer der er på flugt eller Ukrainer intern i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04754