Kliplev Friv. Brandværn

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Lillegade 5, 6200 Aabenraa - CVR 32930662

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kliplevbrand.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 828855) og kontooverførsel (Reg. 8060 konto 0001066352).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til de frivillige brandmænd/damers udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04992