Klimakampens Støtteforening - Extintction Rebellion Denmark Support

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Harevænget 73, 2791 Dragør - CVR 40825223

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5394 kontonr.: 0250366).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for daglig drift samt udgifter i forbindelse med aktioner.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til løbende udgifter.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overføres til efterfølgende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06217