Klimabevægelsen i Danmark - udstyr og materialer

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Grundtvigs Sidevej 2, 1865 Frederiksberg C  CVR 

Indsamlingsperiode

fra den 1. oktober 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.klimabev.dk)
  • online indsamlingsplatform (online fundraising)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • merchandise
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 744330 og 111555) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1072356).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til årets arbejde i Klimabevægelsen og de tilknyttede medlems- og kampagnegrupper. Midlerne anvendes til udstyr og materialer til folkeoplysende arrangementer og demonstrationer, informationsmaterialer, transportomkostninger, leje af lokaler, hvervning af nye medlemmer og bidragsydere, samt administrative omkostninger til bank, hjemmeside med mere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06669