Klimabevægelsen i Danmark

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Grundtvigs Sidevej 2, 1865 Frederiksberg C - CVR 34364672.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://folketsklimamarch.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 111555) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 5465309).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte årets arbejde med Folkets Klimamarch. De indsamlede midler skal særligt være med til at finansiere udstyr og materialer til folkeoplysende arrangementer og demonstrationer, informationsmaterialer, foreningens transportomkostninger, leje af lokaler, hvervning af nye aktive og administrative omkostninger til blandt andet hjemmeside og bank

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-05451.