Klimabevægelsen i Danmark

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Grundtvigs Sidevej 2, 1865 Frederiksberg C - CVR 34364672.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.klimabevagelsen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), merchandise, SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 744330, 119910, 154545 og 434834) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1072356).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte årets arbejde i Klimabevægelsen og de tilknyttede Medlems- og Kampagnegrupper, samt samarbejde med andre or-ganisationer og partnere. De indsamlede midler skal særligt være med til at finansiere udstyr og materialer til folkeoplysende arrangementer og demonstrationer, informationsmaterialer, foreningens transportomkostninger, leje af lokaler, hvervning af nye medlemmer og bidragsydere og administrative omkostninger til blandt andet bank og hjemmeside.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05393.