Kirkens Korshær

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Nikolaj Plads 15, 1067 København K, cvr 82883711

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.kirkenskoershaer.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Kirkens Korshærs arbejde for hjemløse, fattige og ensomme mennesker i Danmark. Arbejdet udgør blandt andet varmestuer, herberger, væresteder for børnefamilier, rådgivningstjenester og understøttende funktioner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00965