KIRK Gallery ApS

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Danmarksgade 8, st. tv., 9000 Aalborg - CVR 31574943.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (kirkgallery.dk) og online indsamlingsplatform (outintheopen.dk,). 
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8117 konto 0001464137).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte vores nonprofit gavlmaleriprojekt Out in the Open.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05262.