KhoraStøtte Danmark

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Klokkerfaldet 70, 8210 Aarhus V - CVR 39082667

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.khora-Danmark.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 593486) og kontooverførsel (Reg. 5394 konto 251788).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formålsparagraf om støtte til Khora Athens arbejde i Athen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05014