Ketotic Hypoglycemia International

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Kærgårdsvej 21,  8660 Skanderborg

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.ketotichypglycemia.org)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter/X)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 4247AB) og kontooverførsel (reg.nr.: 5958 kontonr.: 1104011).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for driften af patientforeningen Ketotic Hypoglycemia International, samt til at kunne støtte forskningen indenfor uforklarligt lavt blodsukker.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til at dække udgifterne til hjemmeside og den årlige konference.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-05632