KenyaHelp

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Løjenkærvej 16, 8300 Odder - CVR 39965119.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (kenyahelp.dk), sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 51338957) og kontooverførsel (Reg.1681 konto 3231159907).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at indsamle midler og koordinere støtte til lokalt bårende projekter i Nyandiwa/Godbura området i Kenya. Gennem praksis, vidensdeling og økonomisk støtte hjælper foreningen lokalt bårne og forankrede socio-sociale projekter. Fokus er på familie- og netværkspleje for forældreløse børn med hjælp til uddannelse og levevilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04942