KatteFokus

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Skolevej 17, 4632 Bjæverskov, CVR nr. 40753125. 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kattefokus.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 116303) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12889380).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at fange, neutralisere, sundhedstjek samt pleje af vildtlevende katte, som når de er færdigt tamme komme til nye hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05693