Katrine Gisiger ApS

08-03-2023

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 6, 2200 København K - CVR 38900137

Indsamlingsperiode

Fra den 9. marts 2022 til den 8. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 924995) og kontooverførsel (reg. 3409 konto 13374899).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dække omkostninger i Kathrine Gisiger ApS (CVR: 38900137) og Nedergaard Health Consult (CVR: 29655103) i forbindelse med pågående og fremtidige (dog inden for ansøgningsperioden) retstvister med online coaches, herunder at dække lønudgifter i virksomhederne i forbindelse med arbejde med dokumentation til retstvister.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at dække de udgifter de kan ifbm. formålet.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet donneres til en NGO med fokus på spiseforstyrrelser.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres videre til en NGO med fokus på spiseforstyrrelser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04617