Katolsk Kirkes Menighedsråd

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Ryesgade 26, 8000 Aarhus C - CVR: 29297916.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.katolsk-aar-hus.dk), sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers, SMS/mail og i kirken (Ryesgade 26, 8000 Aarhus C).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 80933, 480802) og kontooverførsel (reg. 7110, kontonr. 1003524).


Indsamlingsformål

Midlerne skal anvendes til at dække kirkens og sin menigheds udgifter, aktiviteter og projekter.
 

Indsamlingsområde 

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04624.