Kashmir Fund DK

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Stokrosevej 5, 2. th., 2300 København S - CVR 35592768.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kashmirfund.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 69393) og kontooverførsel (Reg.8113 konto 1665393).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at opfylde foreningens formål i overensstemmelse med vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05001