KAPERNAUM SOGNS MENIGHEDSPLEJE KØBENHAVN

04-07-2023

Kontaktoplysninger

Frederikssundsvej 45

2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 6. november 2022 til den 6. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kapernaumskirken.dk), sociale medier (Instagram) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 555702).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for julehjælp og akuthjælp i Kapernaum sogn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05532