Kaninværnet

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Holger Brodthagensvej 51, 4800 Nykøbing F, CVR 38787101

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kaninvaernet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 311658) og kontooverførsel (reg.nr.: 5359 kontonr.: 0245988).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foreningens drift, herunder til kampagner samt AkutTeam.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05687