Junkfood

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Halmtorvet 17, 1700 København V - CVR 40287485

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.junkfood.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 113767) og kontooverførsel (Reg. 9385 konto 1110445268).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at kunne lave mad til gadens folk, vi laver 300 måltider hver dag.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05148