Julehjælp Struer Provsti

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Kirkegade 42, 7600 Struer - CVR 35271848.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 761332) og kontooverførsel (Reg.7602 konto 0001361894).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Julehjælp i Struer Provsti ved vedtægtsbestemte formål. At yde hjælp til betrængte familier og enlige med tilknytning til folkekirken til fejring af julen efter traditionerne. At støtte betrængte i forbindelse med konfirmationer. At støtte deltagelse på sommerlejre, skoleophold og andre relevante formål.

Indsamlingsområde

Struer Kommune.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05116