Julegavekonvojen

28-12-2023

Kontaktoplysninger

Laskedalen 23, 8220 Brabrand, CVR. nr. 41131195

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 28. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ladiescircle.dk, www.rtd.dk, www.tangent.dk, www.ex-table.dk og www.julegavekonvoj.dk), sociale medier, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 202431 og 424024) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 0001379682).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sikre, at de indsamlede julegaver kan bringes fra Danmark til Østeuropa – herunder Rumænien, Moldova, Ukraine og Bulgarien. Midlerne anvendes til emballage, paller, afgifter, transport, forsikringer, men også til markedsføring af projektet, denne indsamling, køb af pins til videresalg med indsamling for øje m.m. Der er ingen lønomkostninger i projektet, da alle arbejder frivilligt og ulønnet. Der vil dog evt. være udgifter til forplejning i forbindelse med bestyrelsesmøder og pakkedagen (frivillige der møder op til en dags ulønnet arbejde og pakker gaverne på paller i stedet for at betale transportfirma for dette). Udgifter til forplejning vil max udgøre 10% af det indsamlede.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til indkøb af gaver til konvojen i 2024. Skulle der mod forventning ikke kunne iværksættes en konvoj i 2024, sendes pengene til den tyske organisation https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05902