Juelsminde Naturlegeparks Venner

12-08-2023

Kontaktoplysninger

Sverrigsvej 14, 7130 Juelsminde - CVR-nr.: 40221107

Indsamlingsperiode

Fra den 13. august 2022 til den 12. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.juelsmindenaturlegepark.dk), sociale medier (Facebook) og skiltning på legepladsen.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 994681) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 0012126611).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at kunne sikre vedligeholdelse af legeparkens faciliteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05433