Jasmin Aid

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Fuglebakkevej 104, 2. th., 8210 Aarhus V - CVR 39748762

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.jasminaid.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 76847) og kontooverførsel (reg.nr.: 9004 kontonr.: 1120184322).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe syriske flygtninge samt fordrevne i flygtningelejrene ved bl.a. donationer til forældreløse børn samt familier i nød.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05810