IWGIA

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Prinsessegade 29B, 3., 1422 København K, CVR 81294410

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.iwgia.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 28392) og kontooverførsel (reg.nr.: 7031 kontonr.: 1094414).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for IWGIA´s fremme af oprindelige folks rettigheder i henhold til organisationens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05736