Iværksættere med handicap

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Skejby Vænge 125C, 8200 Aarhus N, CVR nr. 43400363

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://ivaerksaetteremedhandicap.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 411221) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 5464146).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at styrke iværksættere med handicap. Indsamlingen vil bidrage til rekruttering af medlemmer, synlighed, kompetenceudvikling, netværksdannelse og faglige/sociale arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05572.