ISNURH ApS

20-11-2023

Kontaktoplysninger

Bredgade 71A, kl., 1260 København K - CVR 38285246

Indsamlingsperiode

Fra den 14. december 2022 til den 20 november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemme­side/donations­­­modul (www.isnurh.com, www.co­mmunity­ofrealpeople.com), online indsamlings­platform (www.go­found­­me.com), sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7264 kontonr.: 1411144).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at finansiere et oplysningsprojekt om mental sundhed, der involverer afholdelse af en lokalbegivenhed, samt produktion af merchandise og indhold på sociale medier for at hjælpe med at normalisere og afstigmatisere emnet mental sundhed. Al indtjening fra salget af merchandise vil blive doneret til en lokal mental sundhedsinstitution.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes vil pengene blive doneret direkte til den valgte velgørenhed for mental sundhed.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et pop-up-arrangement og produktion af indhold til sociale medier og tøj.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05634