Islamisk Service Center

14-02-2023

Kontaktoplysninger

Svendsagervej 20, 5240 Odense NØ - CVR 35145834

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2022 til den 14. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.2111 Konto 6887907607)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge børn i Palæstina og Syrien.

Indsamlingsområde

Odense

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04523